Teorihjälp

Om du har:

» Läs- eller skrivsvårigheter, eller

» Behov av/önskemål om att sitta i lugn och ro med en trafiklärare som på ett pedagogiskt sätt förklarar och ger svar på frågor i din körkortsutbildning, kanske för ett specifikt ämne i körkortsutbildningen

erbjuder Trafikanten möjlighet för detta (40 minuter á 400 kr). Trafikanten har särskilt utbildad personal som kan hjälpa till med anpassad teoriutbildning för Dig som är i behov av speciellt stöd.

Det innebär att Trafikanten också kan hjälpa till med ansökan om anpassat kunskapsprov hos Trafikverket.
Om du har frågor kring Teorihjälp, tveka inte att kontakta Trafikanten

Kontakta oss!