Riskutbildning 1

Den 1 april 2009 infördes två obligatoriska riskutbildningar i kursplanen för behörighet B.

Riskutbildning 1 är ett teoretiskt moment, som varar minst 3 timmar vid ett tillfälle.
”Riskettan” omfattar ämnen som alkohol, andra droger, trötthet och riskbeteenden i övrigt.

Detta moment är inget man brukar bli ”kuggad” på. Men det är några krav som ställs på Dig för att Du ska bli rapporterad till Transportstyrelsen om genomgången riskutbildning.

  • Du måste vara närvarande hela tiden.
  • Du ska vara aktivt deltagande.
  • Kunna redogöra för vissa begrepp tillsammans med andra kursdeltagare.

Ovanstående punkter är inte svåra att uppfylla, förutsatt att man har kommit en bit på vägen i körkortsutbildningen.

Om man har mycket svårt för det svenska språket, bör man anlita någon som kan översätta.